You, the petitioner
12717516 1556766704640667 4271161164553324122 n

Geen strandhuizen Schouwse kust

2,942 signatures

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland is voornemens een bestemmingsplanwijziging door te voeren met als doel het mogelijk maken van de bouw van 60 strandhuizen aan de Schouwse kust. Het plan voorziet in groepjes van tien, aan weerszijde van strandpaviljoens.

Petition

We

vinden het voorstel met betrekking tot de bouw van strandhuizen op geen enkele wijze passen.

 

establish that:

De uitvoering van dit plan buitenproportioneel wordt, ook komt dit plan de natuurlijke uitstraling en de kwetsbare duinenrij welke wij allen zeer koesteren niet ten goede. Dit is helaas wederom een voorbeeld in een reeks besluiten waarbij de bestuurlijke macht zich weinig tot niets aantrekt van de belangen en de overwegingen van haar bewoners als ook die van de overgrote meerderheid van de van de bezoekers van de Schouwse kust

 

and request

Wij verzoeken de gemeente als ook de provincie deze plannen geen doorgang te laten vinden en zich sterk te maken voor het behoud van het karakter en de natuurlijke schoonheid

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Schouwen-Duiveland 
Petition desk:
Closing date:
2016-05-01 
Answer expected:
2016-06-23 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Jacques Middelhoek 

History

Signatures

Updates

een vandaag uitzending http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/62345/_stop_de_kustvervuiling_door_vakantiehuisjes_

Verontruste Zeeuwen en natuurbeschermers slaan de handen ineen om hun duinen en stranden te behoeden voor nieuwe bouwprojecten. Ze starten vandaag een publiekscampagneom te waarschuwen voor een dreigende wildgroei aan bouwprojecten langs de kust. Hoewel Zeeland te kampen heeft met krimp en leegstand zijn er een aantal bouwprojecten gepland die nieuwe bewoners moeten lokken naar de kust. ‘De ironie is dat juist steeds meer Belgische toeristen voor een vakantie in Zeeland kiezen omdat zij hun eigen verpeste kust ontvluchten’, stelt Gert de Groot van Natuurmonumenten.  Projectontwikkelaar Arcus, bekend van de Roompot-vakantieparken, ziet de bouw van recreatiewoningen als een enorme kans voor de provincie.

+Read more...

De parken zorgen voor 700 blijvende banen en bieden aan 3000 mensen werk tijdens de bouw. Ook de verantwoordelijke provinciebestuurder komt aan bod; kan de overheid de verontruste Zeeuwen garanderen dat die nieuwbouwprojecten niet ten koste gaan van de natuur?  

2015-10-06

PZC Plan voor zestig strandslaaphuisjes aan Schouwse kust

Bron PZC Er zijn nog tenminste twee andere Schouwse ondernemers met een dergelijk plan. Allemaal sorteren ze voor op een beleidswijziging van de gemeente.

+Read more...

In het collegeprogramma staat immers dat er een onderzoek komt naar slaaphuisjes op het strand. Wethouder Ad Verseput hield de commissie Ruimtelijke Ordening dit voorjaar voor dat het onderzoek er nog dit jaar komt. "Er is gewoon vraag naar deze vorm van verblijfsrecreatie," zegt Jan Roggeband van de stichting Exploitatie Strandhuisjes. "Op de stranden van Vlissingen, Domburg en Vrouwenpolder halen ze een bezettingsgraad door het jaar heen van negentig procent." Roggeband wil zestig huisjes plaatsen en verhuren in groepjes van tien, aan weerskanten van strandpaviljoens. "Maar er zijn nog zeker twee kapers op de kust. Ik verwacht niet dat wij ze alle zestig mogen bouwen."   Zaterdag in de PZC, editie Schouwen-Duiveland meer over slaaphuisjes op de Schouwse stranden

2015-08-24